Staff

Staff Dysgu

 • Gwyn Tudur - Pennaeth
 • Dyfrig Jones - Dirprwy Bennaeth
 • Mari James - Dirprwy Bennaeth
 • Meurig Jones - Pennaeth Cynorthwyol (secondiad mewnol blwyddyn) a Phennaeth Hanes
 • Cheryl Roberts - Pennaeth Cynorthwyol (secondiad mewnol blwyddyn), Pennaeth Cymraeg a Chydlynydd Llythrennedd
 • Gruff Arfon - Addysg Gorfforol
 • Sioned Davies - Pennaeth Saesneg
 • Siôn Edwards - Pennaeth Dylunio a Thechnoleg a Phennaeth Blwyddyn 11
 • Heledd Elfyn Thirsk - Cymraeg a Drama, Cydlynydd BAC CA4 a 5
 • Hefin Evans - Pennaeth Cerddoriaeth
 • Catrin Farrer - Gwyddoniaeth
 • Sera Fôn Williams - Mathemateg a Chymdeithaseg
 • Shiwan Gould - Pennaeth Addysg Gorfforol a Phennaeth Blwyddyn 7
 • Gareth Griffiths - Pennaeth Ffiseg / Pennaeth Gwyddoniaeth ar y Cyd
 • Cheryl Jones – Saesneg
 • Gwilym Eifion Jones - Gwyddoniaeth, Busnes, Pennaeth Blwyddyn 10 a Chyd-gysylltydd Gyrfaoedd
 • Kim Jones - Saesneg
 • Miriam Jones - Mathemateg
 • Nia Wyn Jones - Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol
 • Nia Griffiths Jones - Pennaeth Cemeg / Pennaeth Gwyddoniaeth ar y Cyd
 • Alan Jukes - Pennaeth Mathemateg
 • Alaw Haf Lewis - Celf
 • Iwan Lynes Edwards - Pennaeth Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu a Phennaeth y Chweched Dosbarth
 • Ceri Midgley - Pennaeth Addysg Grefyddol a Phennaeth Blwyddyn 9
 • Bethan Morgan - Dylunio a Thechnoleg
 • Gethin Morgan - Pennaeth Bioleg / Gwyddoniaeth
 • Manon Morgan - Cymraeg
 • Rhiannon Roberts - Cymraeg a Hanes
 • Ruth Thomas - Addysg Gorfforol ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Bleddyn Williams - Pennaeth Daearyddiaeth a Phennaeth Blwyddyn 8
 • Nia Williams - Pennaeth Ieithoedd Modern

Uwch Gymorthyddion

 • Guto Griffiths
 • Tammi Jones
 • Tracey Skillin

Cymorthyddion Dosbarth

 • Eleri Edwards
 • Mari Wyn Ellis
 • Kevin Evans
 • Sioned Evans
 • Lois Wyn Hughes
 • Eban Huw
 • Catrin Johnson
 • Ceinwen Parry
 • Ryan Williams

Staff Ategol

 • Sam Durrant - Technegydd TGCh
 • Meryl Wyn Jones - Swyddog Data
 • Rhiain Julio - Technegydd Gwyddoniaeth
 • Beverley Owen - Cymhorthydd Gweinyddol
 • Dafydd Owen - Gofalwr
 • Bethan Thomas - Rheolwr Busnes a Chyllid
 • Nêst Williams - Ysgrifenyddes

Lleoliad

Cysyllwch â ni

Prifathro: Mr Gwyn Tudur

Cyfeiriad:
Ysgol Tryfan,
Lôn Powys,
BANGOR,
Gwynedd
LL57 2TU.

Rhif ffôn: 01248 352633
Rhif Ffacs: 01248 361264
E-bost: swyddfa@tryfan.gwynedd.sch.uk

Twitter

© 2019 Hawlfraint Ysgol Tryfan. Gwefan gan Delwedd