Staff

Staff Dysgu

 • Arwyn Williams - Pennaeth
 • Dyfrig Jones - Dirprwy Bennaeth
 • Mari James - Dirprwy Bennaeth
 • Cheryl Roberts - Pennaeth Cynorthwyol / Cymraeg
 • Gruff Arfon - Addysg Gorfforol a Phennaeth Blwyddyn 11 (dros dro)
 • Sioned Davies - Pennaeth Saesneg
 • Siôn Edwards - Pennaeth Dylunio a Thechnoleg a Phennaeth TGCh
 • Heledd Elfyn Thirsk - Cymraeg a Drama, Cydlynydd BAC CA4 a 5
 • Hefin Evans - Pennaeth Cerddoriaeth
 • Catrin Farrer – Gwyddoniaeth
 • Sera Fôn Williams – Mathemateg a Chymdeithaseg
 • Shiwan Gould - Pennaeth Addysg Gorfforol a Phennaeth Blwyddyn 7
 • Gareth Griffiths - Pennaeth Ffiseg / Pennaeth Gwyddoniaeth ar y Cyd
 • Bethan Gwilym – Cymraeg (dros dro)
 • Osian Hughes – Secondiad o GwE (dros dro)
 • Angharad Hassall - Dylunio a Thechnoleg / Bwyd a Maeth
 • Ceri Grisdale Jones – Dyniaethau / Cymraeg / TGCh (dros dro)
 • Cheryl Jones – Saesneg
 • Eifion Pritchard Jones – Mathemateg / Cynhwysiad (Cynllun Trosi LLC)
 • Guto Jones – Dyniaethau (dros dro)
 • Gwilym Eifion Jones - Gwyddoniaeth, Busnes, Pennaeth Blwyddyn 10 a Chyd-gysylltydd Gyrfaoedd
 • Kim Jones - Saesneg
 • Meurig Jones – Uwch Athro (yn cynnwys Pennaeth 6ed Dosbarth) (secondiad mewnol blwyddyn) a Phennaeth Hanes
 • Miriam Jones – Mathemateg, Arweinydd Rhifedd a Phennaeth Blwyddyn 8 (dros dro)
 • Nia Wyn Jones - Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol, Cymraeg/Saesneg
 • Nia Griffiths Jones - Pennaeth Cemeg / Pennaeth Gwyddoniaeth ar y Cyd
 • Alan Jukes - Pennaeth Mathemateg
 • Connor Laverty – Gwyddoniaeth (dros dro)
 • Alaw Haf Lewis – Pennaeth Celf / TGCh
 • Alis Haf Lynch – Cymraeg a Dyniaethau (Cynllun Trosi LLC)
 • Ceri Midgley – Uwch Arweinydd Bugeiliol (yn cynnwys Pennaeth Blwyddyn 9) a Phennaeth Addysg Grefyddol
 • Gethin Morgan - Pennaeth Bioleg / Gwyddoniaeth
 • Manon Morgan - Cymraeg a Drama
 • Jeni Lyn Morris – Pennaeth y Gymraeg ac Arweinydd Cymhwysedd Digidol
 • Sali Parry - Pynciau Cyffredinol (dros dro)
 • Tracey Skillin – Saesneg (dros dro)
 • Ruth Thomas - Addysg Gorfforol ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Bleddyn Williams - Arweinydd Cynhwysiad a Phennaeth Daearyddiaeth
 • Lois Wyn Williams – Mathemateg / Gwyddoniaeth (Cynllun Trosi LLC)
 • Nia Williams - Pennaeth Ieithoedd Modern


Uwch Gymhorthydd Cyflenwi

 • Tracey Skillin


Anogwr Dysgu

 • Osian Edwards (dros dro)

Cymorthyddion Dosbarth

 • Eleri Edwards
 • Mari Wyn Ellis
 • Kevin Evans
 • Ceinwen Parry
 • Ceirion Fôn Williams
 • Daniel Roberts (dros dro)
 • Cai Fôn Davies (dros dro)
 • Catrin Johnson (Uned Gynhwysiad)

Staff Ategol

 • Sam Durrant - Technegydd TGCh
 • Meryl Wyn Jones - Swyddog Data
 • Rhiain Julio - Technegydd Gwyddoniaeth
 • Beverley Owen - Cymhorthydd Gweinyddol
 • Dafydd Owen - Gofalwr
 • Bethan Thomas - Rheolwr Busnes a Chyllid
 • Nêst Williams - Ysgrifenyddes


HWB – Staff Cynhwysiad

 • Alison Davies
 • Barry Evans
 • Dylan Morgan
 • Aled Wyn-Owen
 • Emyr Owen-Hopkins

Lleoliad

Cysylltwch â ni

Prifathro: Mr Arwyn Williams

Cyfeiriad:
Ysgol Tryfan,
Lôn Powys,
BANGOR,
Gwynedd
LL57 2TU.

Rhif ffôn: 01248 352633
E-bost: swyddfa@tryfan.ysgoliongwynedd.cymru

Twitter

© 2022 Hawlfraint Ysgol Tryfan. Gwefan gan Delwedd