Staff

Staff Dysgu

 • Geraint Owen Jones - Pennaeth
 • Mari James - Dirprwy Bennaeth
 • Paul Harris - Dirprwy Bennaeth
 • Cheryl Roberts - Pennaeth Cynorthwyol / Cymraeg

 • Gruff Arfon - Addysg Gorfforol a Phennaeth Blwyddyn 11
 • Sioned Davies - Pennaeth Saesneg
 • Siôn Edwards - Pennaeth Dylunio a Thechnoleg a Phennaeth TGCh, Pennaeth Blwyddyn 9 (dros dro)
 • Heledd Elfyn Thirsk - Cydlynydd BAC CA4 a 5 a Drama
 • Siriol Elis - Pennaeth Sbaeneg
 • Hefin Evans - Pennaeth Cerddoriaeth
 • Shiwan Gould - Pennaeth Addysg Gorfforol a Phennaeth Blwyddyn 7
 • Gareth Griffiths - Pennaeth Ffiseg / Pennaeth Gwyddoniaeth ar y Cyd
 • Elin Gwyn - Cymraeg (Dros Dro)
 • Angharad Hassall - Dylunio a Thechnoleg / Bwyd a Maeth
 • Karen MacIntyre Huws - Cymraeg (Dros Dro)
 • Ceri Grisdale Jones - Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol
 • Cheryl Jones - Saesneg
 • Eifon Pritchard Jones - Mathemateg (Dros Dro)
 • Gwilym Jones - Gwyddoniaeth, Busnes, Pennaeth Blwyddyn 10 a Chyd-gysylltydd Gyrfaoedd
 • Kim Jones - Saesneg
 • Meurig Jones - Pennaeth Dyniaethau a Phennaeth 6ed Dosbarth
 • Miriam Jones - Mathemateg, Arweinydd Rhifedd a Phennaeth Blwyddyn 8
 • Nia Griffiths Jones - Pennaeth Cemeg / Pennaeth Gwyddoniaeth ar y Cyd
 • Alan Jukes - Pennaeth Mathemateg
 • Bo Leung - Gwyddoniaeth / Celf (Cynllun Trosi LLC)
 • Alaw Haf Lewis - Pennaeth Celf
 • Chloe Massey - Bwyd a Maeth (Dros Gyfnod Mamolaeth)
 • Gethin Morgan - Pennaeth Bioleg / Gwyddoniaeth
 • Jeni Lyn Morris - Pennaeth y Gymraeg ac Arweinydd Cymhwysedd Digidol
 • Sali Parry - Gwyddoniaeth (Dros Dro)
 • Tracey Skillin - Saesneg / Athrawes ADY
 • Ruth Thomas - Addysg Gorfforol ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Bleddyn Williams - Arweinydd Cynhwysiad a Phennaeth Daearyddiaeth
 • Nia Williams - Saesneg
 • Sera Fôn Williams - Mathemateg a Chymdeithaseg
 • Sian Williams - Cymraeg (Ail yn yr Adran)
 • Cai Fôn Davies - Myfryriwr Cwrs TAR Cyflogedig (Dros Dro)

 

Staff Cefnogi Disgyblion

 • Awel Ellis - Cymhorthydd
 • Sara Gruffudd - Swyddog Cynhwysiad / Cefnogi Disgyblion
 • Billie Jones - Cymhorthydd (Dros Dro)
 • Dylan Morgan - Swyddog Cynhwysiad
 • Bethan Fôn Owen - Cymhorthydd
 • Ceinwen Parry - Uwch Gymhorthydd Cyflenwi
 • Gwen Lloyd Roberts - Cymhorthydd
 • Rebecca Rumbold - Cymhorthydd
 • Beverley Taylor-Morgan - Cymhorthydd (Dros Dro)
 • Ceirion Fôn Williams - Cymhorthydd
 • Osian Edwards - Uwch Gymhorthydd Cyflenwi


Staff Ategol

 • Sam Durrant - Technegydd TGCh
 • Meryl Wyn Jones - Swyddog Data
 • Rhiain Julio - Technegydd Gwyddoniaeth
 • Beverley Owen - Cymhorthydd Gweinyddol
 • Dafydd Owen - Gofalwr
 • Bethan Thomas - Rheolwr Busnes a Chyllid
 • Nest Williams - Ysgrifenyddes

 

Staff yr Hybiau Cynhwysiad

 • Dyfrig Jones - Pennaeth yr Hybiau
 • Alison Davies - Swyddog Cynhwysiad
 • Iolo Wyn James - Swyddog Cynhwysiad
 • Aled Wyn-Owen - Swyddog Cynhwysiad
 • Catrin Hughes - Swyddog Cynhwysiad
 • Mari Wyn Ellis - Swyddog Cynhwysiad


Swyddi Eraill

 • Mathew Baston - Swyddog Rygbi

Lleoliad

Cysylltwch â ni

Pennaeth: Dr Geraint Owen Jones

Cyfeiriad:
Ysgol Tryfan,
Lôn Powys,
BANGOR,
Gwynedd
LL57 2TU.

Rhif ffôn: 01248 352633
E-bost: swyddfa@tryfan.ysgoliongwynedd.cymru

Twitter

© 2023 Hawlfraint Ysgol Tryfan. Gwefan gan Delwedd