Staff

Staff Dysgu

 • Arwyn Williams - Pennaeth
 • Dyfrig Jones - Dirprwy Bennaeth/Cydlynydd BAC CA5 (dros dro)
 • Mari James - Dirprwy Bennaeth/Cydlynydd BAC CA4 (dros dro)
 • Cheryl Roberts - Pennaeth Cynorthwyol/Cymraeg
 • Gruff Arfon - Addysg Gorfforol
 • Sioned Davies - Pennaeth Saesneg
 • Siôn Edwards - Pennaeth Dylunio a Thechnoleg a Phennaeth Blwyddyn 11
 • Heledd Elfyn Thirsk - Cymraeg a Drama, Cydlynydd BAC CA4 a 5
 • Hefin Evans - Pennaeth Cerddoriaeth
 • Siân Evans – Mathemateg / Cerdd (Cynllun Trosi LLC)
 • Catrin Farrer – Gwyddoniaeth
 • Sera Fôn Williams – Mathemateg a Chymdeithaseg
 • Shiwan Gould - Pennaeth Addysg Gorfforol a Phennaeth Blwyddyn 7
 • Gareth Griffiths - Pennaeth Ffiseg / Pennaeth Gwyddoniaeth ar y Cyd
 • Martin Japheth – TGCH (dros dro)
 • Ceri Grisdale Jones – Hanes / Cymraeg (Cynllun Trosi LLC)
 • Cheryl Jones – Saesneg
 • Gwilym Eifion Jones - Gwyddoniaeth, Busnes, Pennaeth Blwyddyn 10 a Chyd-gysylltydd Gyrfaoedd
 • Kim Jones - Saesneg (Pennaeth Adran dros dro)
 • Meurig Jones – Arweinydd Dysgu Proffesiynol (secondiad mewnol blwyddyn) a Phennaeth Hanes
 • Miriam Jones – Mathemateg
 • Nia Wyn Jones - Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol, Cymraeg/Saesneg
 • Nia Griffiths Jones - Pennaeth Cemeg / Pennaeth Gwyddoniaeth ar y Cyd
 • Alan Jukes - Pennaeth Mathemateg
 • Alaw Haf Lewis – Pennaeth Celf
 • Ceri Midgley – Pennaeth Addysg Grefyddol a Phennaeth Blwyddyn 9
 • Bethan Morgan - Dylunio a Thechnoleg / Bwyd a Maeth
 • Gethin Morgan - Pennaeth Bioleg / Gwyddoniaeth
 • Manon Morgan - Cymraeg a Drama
 • Jeni Lyn Morris – Pennaeth y Gymraeg
 • Tracey Skillin – Saesneg (dros dro)
 • Ruth Thomas - Addysg Gorfforol ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Bleddyn Williams - Arweinydd Cynhwysiad (dros dro), Pennaeth Daearyddiaeth a Phennaeth Blwyddyn 8
 • Nia Williams - Pennaeth Ieithoedd Modern

Uwch Gymhorthydd Cyflenwi

 • Tracey Skillin

Cymorthyddion Dosbarth

 • Eleri Edwards
 • Mari Wyn Ellis
 • Kevin Evans
 • Lois Wyn Hughes
 • Catrin Johnson
 • Ceinwen Parry
 • Daniel Roberts (dros dro)
 • Osian Roberts (dros dro)
 • Garn Jones (dros dro)
 • Osian Edwards (dros dro)
 • Ceirion Fôn Williams (dros dro)

Staff Ategol

 • Sam Durrant - Technegydd TGCh
 • Meryl Wyn Jones - Swyddog Data
 • Rhiain Julio - Technegydd Gwyddoniaeth
 • Beverley Owen - Cymhorthydd Gweinyddol
 • Dafydd Owen - Gofalwr
 • Bethan Thomas - Rheolwr Busnes a Chyllid
 • Nêst Williams - Ysgrifenyddes

Lleoliad

Cysyllwch â ni

Prifathro: Mr Arwyn Williams

Cyfeiriad:
Ysgol Tryfan,
Lôn Powys,
BANGOR,
Gwynedd
LL57 2TU.

Rhif ffôn: 01248 352633
Rhif Ffacs: 01248 361264
E-bost: swyddfa@tryfan.gwynedd.sch.uk

Twitter

© 2021 Hawlfraint Ysgol Tryfan. Gwefan gan Delwedd