Pwy di Pwy

LLYWODRAETHWYR YSGOL TRYFAN 2022/23
Enw Categori Swyddogaeth
Mr Dyfan Siôn Rhieni  
Mr Aled Hughes Rhieni
Mrs Siân Eleri Morgan Rhieni Llywodraethwraig Ddynodedig Hyrwyddo’r Gymraeg
Dr Catrin Elis Williams Rhieni  
Mr Gwion Hallam Rhieni  
Cyng. Menna Baines Awdurdod Addysg  
Mrs Jên Dafydd Awdurdod Addysg  
Cyng. Elin Walker-Jones Awdurdod Addysg Llywodraethwraig Ddynodedig ADY
GWAGLE
Mrs Janet Abas Cymunedol Is-Gadeirydd
Mr Wil Parry Cymunedol  
Mrs Lowri Elis Cymunedol Llywodraethwraig Ddynodedig Cydraddoldeb Amddiffyn Plant
Mr Carl Mather Cymunedol Cadeirydd a Llywodraethwr Dynodedig Iechyd a Dioglewch
Mrs Meryl Jones Staff Ategol  
Mrs Nia Griffiths Jones Athrawon  
Mr Alan Jukes Athrawon  
Dr Geraint Owen Jones Pennaeth  
Miss Bethan Thomas Clerc  

Disgyblion Llywodraethwyr  
Corey Anderson Medi 2023 - Awst 2024
Gwawr Owen Medi 2023 - Awst 2024

Adroddiad Blynyddol Llywodraethwyr Ysgol Tryfan 2022 - 2023

Cysylltu gyda’r Corff Llywodraethol
Dylid cysylltu gyda Chadeirydd neu aelodau’r Corff Llywodraethol trwy Glerc y Corff Llywodraethol sef Miss Bethan Thomas yn yr ysgol neu trwy e-bost – sg@tryfan.ysgoliongwynedd.cymru

Yn yr adran hon:

Pwy di pwy

Gwybodaeth

Lleoliad

Cysylltwch â ni

Pennaeth: Dr Geraint Owen Jones

Cyfeiriad:
Ysgol Tryfan,
Lôn Powys,
BANGOR,
Gwynedd
LL57 2TU.

Rhif ffôn: 01248 352633
E-bost: swyddfa@tryfan.ysgoliongwynedd.cymru

Twitter

© 2023 Hawlfraint Ysgol Tryfan. Gwefan gan Delwedd