Pwy di Pwy

LLYWODRAETHWYR YSGOL TRYFAN 2020/21
Enw Categori Swyddogaeth
Mr Dyfan Siôn Rhieni  
Mrs Lowri Elis Rhieni Llywodraethwraig Ddynodedig Amddiffyn Plant
Mrs Siân Eleri Morgan Rhieni Llywodraethwraig Ddynodedig Hyrwyddo’r Gymraeg
Dr Catrin Elis Williams Rhieni  
Mr Gwion Hallam Rhieni  
Cyng. Menna Baines Awdurdod Addysg  
Mrs Jên Dafydd Awdurdod Addysg  
Cyng. Elin Walker-Jones Awdurdod Addysg Llywodraethwraig Ddynodedig ADY
I'w gadarnhau Awdurdod Addysg  
Mrs Janet Abas Cymunedol  
Mr Wil Parry Cymunedol  
Mrs Menna Jones Cymunedol

Is-Gadeirydd a Llywodraethwraig Ddynodedig Cydraddoldeb
Mr Carl Mather Cymunedol

Cadeirydd a Llywodraethwr Dynodedig Iechyd a Dioglewch
Mr Sam Durrant Staff Ategol  
Mrs Nia Griffiths Jones Athrawon  
Mr Meurig Jones Athrawon  
Mr Arwyn Williams Pennaeth  
Miss Bethan Thomas Clerc  

Disgyblion Llywodraethwyr  
Noa Hallam Medi 2020 - Awst 2021
Brengain Williams Medi 2020 - Awst 2021

Adroddiad Blynyddol Llywodraethwyr Ysgol Tryfan 2019 - 2020 - cliciwch yma

Cysylltu gyda’r Corff Llywodraethol
Dylid cysylltu gyda Chadeirydd neu aelodau’r Corff Llywodraethol trwy Glerc y Corff Llywodraethol sef Miss Bethan Thomas yn yr ysgol neu trwy e-bost – sg@tryfan.gwynedd.sch.uk

Yn yr adran hon:

Pwy di pwy

Gwybodaeth

Lleoliad

Cysyllwch â ni

Prifathro: Mr Arwyn Williams

Cyfeiriad:
Ysgol Tryfan,
Lôn Powys,
BANGOR,
Gwynedd
LL57 2TU.

Rhif ffôn: 01248 352633
Rhif Ffacs: 01248 361264
E-bost: swyddfa@tryfan.gwynedd.sch.uk

Twitter

© 2021 Hawlfraint Ysgol Tryfan. Gwefan gan Delwedd