Cymdeithas Rhieni ac Athrawon

Cyfeillion Ysgol Tryfan

Cyfeillion Ysgol Tryfan yw’r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon sy’n brysur trwy gydol y flwyddyn yn cynnal digwyddiadau i gefnogi’r ysgol a’i chymuned, a chodi arian ar gyfer gweithgareddau addysgol.

Eleni, mae’r cyfeillion yn helpu’r ysgol i ddathlu ei phenblwydd arbennig yn 40 oed. Am ragor o wybodaeth am y Dathlu 40, dilynwch gyfrif Trydar yr ysgol: @ysgol_tryfan

Dyma hefyd gyfeiriad Trydar y Cyfeillion: @cyfeillion

Criw bychan o wirfoddolwyr yw’r Cyfeillion, a mae croeso cynnes i unrhyw riant ymuno â’r criw.

Dyma swyddogion y Cyfeillion am 2018/19:

Cadeirydd: Esyllt Bryn
Ysgrifennydd: Lowri Elis
Trysorydd: Mari James

Gellir cysylltu â’r Cyfeillion trwy Mrs Mari James (mcj@tryfan.gwynedd.sch.uk) / 01248 352633
Rhif Elusen: 1068366
Enw Elusen: CYFEILLION YSGOL TRYFAN/TRYFAN SCHOOL P.T.A.

Lleoliad

Cysyllwch â ni

Prifathro: Mr Arwyn Williams

Cyfeiriad:
Ysgol Tryfan,
Lôn Powys,
BANGOR,
Gwynedd
LL57 2TU.

Rhif ffôn: 01248 352633
Rhif Ffacs: 01248 361264
E-bost: swyddfa@tryfan.gwynedd.sch.uk

Twitter

© 2021 Hawlfraint Ysgol Tryfan. Gwefan gan Delwedd