Taliadau

Mae Ysgol Tryfan yn ysgol ddi-arian. Mae angen i rieni dalu ar-lein am ginio ysgol a holl deithiau / gweithgareddau ysgol. Gweler isod y llythyr / canllawiau yn rhoi gwybodaeth i rieni ar y system newydd. Os hoffech unrhyw fanylion / cymorth pellach, cysylltwch â swyddfa’r ysgol.

 

Lleoliad

Cysylltwch â ni

Pennaeth: Dr Geraint Owen Jones

Cyfeiriad:
Ysgol Tryfan,
Lôn Powys,
BANGOR,
Gwynedd
LL57 2TU.

Rhif ffôn: 01248 352633
E-bost: swyddfa@tryfan.ysgoliongwynedd.cymru

Twitter

© 2023 Hawlfraint Ysgol Tryfan. Gwefan gan Delwedd