Taliadau

Mae Ysgol Tryfan yn ysgol ddi-arian. Mae angen i rieni dalu ar-lein am ginio ysgol a holl deithiau / gweithgareddau ysgol. Gweler isod y llythyr / canllawiau yn rhoi gwybodaeth i rieni ar y system newydd. Os hoffech unrhyw fanylion / cymorth pellach, cysylltwch â swyddfa’r ysgol.

 

Lleoliad

Cysylltwch â ni

Prifathro: Mr Arwyn Williams

Cyfeiriad:
Ysgol Tryfan,
Lôn Powys,
BANGOR,
Gwynedd
LL57 2TU.

Rhif ffôn: 01248 352633
E-bost: swyddfa@tryfan.gwynedd.sch.uk

Twitter

© 2021 Hawlfraint Ysgol Tryfan. Gwefan gan Delwedd