Taliadau

O’r 10fed o Ebrill 2019 bydd ffreutur Ysgol Tryfan yn mynd yn ddi-arian. Ni fydd yn bosib talu am fwyd gydag arian parod, ond yn hytrach bydd angen i rieni dalu ar-lein. O Fehefin ymlaen, bydd angen talu ar-lein am holl deithiau / gweithgareddau ysgol hefyd. Gweler isod y llythyron / canllawiau yn rhoi cymorth i rieni ar y system newydd. Neu, os hoffech unrhyw wybodaeth/cymorth pellach, cysylltwch â swyddfa’r ysgol.

Dogfennau/llythyrau perthnasol

Lleoliad

Cysyllwch â ni

Prifathro: Mr Gwyn Tudur

Cyfeiriad:
Ysgol Tryfan,
Lôn Powys,
BANGOR,
Gwynedd
LL57 2TU.

Rhif ffôn: 01248 352633
Rhif Ffacs: 01248 361264
E-bost: swyddfa@tryfan.gwynedd.sch.uk

Twitter

© 2019 Hawlfraint Ysgol Tryfan. Gwefan gan Delwedd