Adrannau

Twitter Trydar

Dilynwch gyfrifon Trydar yr adrannau isod er mwyn cael blas ar waith yr ysgol.

Cerddoriaeth - @CerddTryfan

Addysg Gorfforol - @agorff_tryfan

Addysg Grefyddol - @addgreftryfan

Cymraeg - @cymraeg_tryfan

Daearyddiaeth - @Daear_Tryfan

Gwyddoniaeth - @Gwyddon_Tryfan

Mathemateg - @MathsTryfan

Saesneg - @Tryfan_Saes

Blwyddyn 9 - @Bl9_Tryfan

Gwefannau

Gwefan yr Adran Fathemateg

 

Lleoliad

Cysylltwch â ni

Pennaeth: Dr Geraint Owen Jones

Cyfeiriad:
Ysgol Tryfan,
Lôn Powys,
BANGOR,
Gwynedd
LL57 2TU.

Rhif ffôn: 01248 352633
E-bost: swyddfa@tryfan.ysgoliongwynedd.cymru

Twitter

© 2023 Hawlfraint Ysgol Tryfan. Gwefan gan Delwedd