Adrannau

Twitter

Dilynwch gyfrifon Trydar yr adrannau isod er mwyn cael blas ar waith yr ysgol.

Addysg Gorfforol - @agorff_tryfan

Addysg Grefyddol - @addgreftryfan

Cymraeg - @cymraeg_tryfan

Daearyddiaeth - @Daear_Tryfan

Gwyddoniaeth - @Gwyddon_Tryfan

Mathemateg - @MathsTryfan

Saesneg - @Tryfan_Saes

Technoleg Gwybodaeth - @tg_tryfan

Blwyddyn 9 - @Bl9_Tryfan

6ed Dosbarth - @ChwechedTryfan

Lleoliad

Cysyllwch â ni

Prifathro: Mr Gwyn Tudur

Cyfeiriad:
Ysgol Tryfan,
Lôn Powys,
BANGOR,
Gwynedd
LL57 2TU.

Rhif ffôn: 01248 352633
Rhif Ffacs: 01248 361264
E-bost: swyddfa@tryfan.gwynedd.sch.uk

Twitter

© 2019 Hawlfraint Ysgol Tryfan. Gwefan gan Delwedd