Cyngor Ysgol

Llais y Dysgwr

Cyngor Ysgol

Mae Cyngor Ysgol Tryfan yn sicrhau fod llais y dysgwr yn cael ei glywed ac yn dylanwadu ar bob agwedd o fywyd yr ysgol. Mae cynrychiolaeth o ddysgwyr o bob blwyddyn ysgol ar y cyngor ac fe’i harweinir gan swyddogion o’r 6ed dosbarth. Mae’r Cyngor Ysgol hefyd yn adrodd i Gorff Llywodraethu’r ysgol yn dymhorol trwy’r Disgyblion Lywodraethwyr.

Atgyfnerthir gwaith y Cyngor Ysgol gan rwydwaith o is-bwyllgorau sy’n canolbwyntio ar flaenoriaethau strategol allweddol, gan sicrhau fod Llais Dysgwyr Ysgol Tryfan yn cael ei glywed o ran prif flaenoriaethau’r ysgol.

Llais y Dysgwr

Senedd Ieuenctid Cymru

BrengainEleni penderfynodd pedwar disgybl o Ysgol Tryfan i gymryd rhan yn y broses ddemocrataidd gyffrous newydd gan Lywodraeth Cymru a sefyll i gynrychioli Arfon yn etholiadau Senedd Ieuenctid Cymru.

Rydym yn hynod o falch o ddatgan mai Brengain Glyn Williams bellach yw cynrychiolydd yr ardal yn y Senedd Genedlaethol. Bydd Brengain yn awr yn ymgyrchu ar y materion sydd o bwys i bobl ifanc Arfon ac yn dyrchafu eu llais ar raddfa genedlaethol. Llongyfarchiadau mawr i ti Brengain a phob dymuniad da i ti.

Bydd Brengain yn gweithio’n agos efo cyngor Ysgol Tryfan i gysylltu llais ysgol leol gyda’r materion cenedlaethol.

Yn wir Brengain oedd yr aelod cyntaf erioed i siarad yn y Senedd Ieuenctid! https://www.youtube.com/watch?v=beUYO1NP2Tw

Am ragor o wybodaeth am y Senedd Ieuenctid - https://www.seneddieuenctid.cymru/

Lleoliad

Cysyllwch â ni

Prifathro: Mr Arwyn Williams

Cyfeiriad:
Ysgol Tryfan,
Lôn Powys,
BANGOR,
Gwynedd
LL57 2TU.

Rhif ffôn: 01248 352633
Rhif Ffacs: 01248 361264
E-bost: swyddfa@tryfan.gwynedd.sch.uk

Twitter

© 2021 Hawlfraint Ysgol Tryfan. Gwefan gan Delwedd