Staff

Teaching Staff

(Transtation coming soon...)

 • Geraint Owen Jones - Pennaeth
 • Mari James - Dirprwy Bennaeth
 • Paul Harris - Dirprwy Bennaeth
 • Cheryl Roberts - Pennaeth Cynorthwyol / Cymraeg

 • Gruff Arfon - Addysg Gorfforol a Phennaeth Blwyddyn 11
 • Sioned Davies - Pennaeth Saesneg
 • Siôn Edwards - Pennaeth Dylunio a Thechnoleg a Phennaeth TGCh, Pennaeth Blwyddyn 9 (dros dro)
 • Heledd Elfyn Thirsk - Cydlynydd BAC CA4 a 5 a Dyniaethau
 • Siriol Elis - Sbaeneg a Chymraeg
 • Hefin Evans - Pennaeth Cerddoriaeth
 • Catrin Farrer - Gwyddoniaeth a Chydlynydd Maes Iechyd a Lles
 • Shiwan Gould - Pennaeth Addysg Gorfforol a Phennaeth Blwyddyn 7
 • Gareth Griffiths - Pennaeth Ffiseg / Pennaeth Gwyddoniaeth ar y Cyd
 • Elin Gwyn - Cymraeg / Dyniaethau (Cynllun Trosi LLC)
 • Angharad Hassall - Dylunio a Thechnoleg / Bwyd a Maeth
 • Ceri Grisdale Jones - Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol
 • Cheryl Jones - Saesneg
 • Gwilym Jones - Gwyddoniaeth, Busnes, Pennaeth Blwyddyn 10 a Chyd-gysylltydd Gyrfaoedd
 • Kim Jones - Saesneg
 • Menna Jones - Iechyd a Lles
 • Meurig Jones - Pennaeth Dyniaethau a Phennaeth 6ed Dosbarth
 • Miriam Jones - Mathemateg, Arweinydd Rhifedd a Phennaeth Blwyddyn 8
 • Nia Griffiths Jones - Pennaeth Cemeg / Pennaeth Gwyddoniaeth ar y Cyd
 • Alan Jukes - Pennaeth Mathemateg
 • Alaw Haf Lewis - Pennaeth Celf / TGCh
 • Ceri Midgley - Uwch Arweinydd Bugeiliol (dros dro) a Phennaeth Addysg Grefyddol
 • Gethin Morgan - Pennaeth Bioleg / Gwyddoniaeth
 • Manon Morgan - Cymraeg a Drama
 • Jeni Lyn Morris - Pennaeth y Gymraeg ac Arweinydd Cymhwysedd Digidol
 • Osian Pritchard - Cymraeg / Dyniaethau (Cynllun Trosi LLC)
 • Tracey Skillin - Saesneg / Athrawes ADY
 • Ruth Thomas - Addysg Gorfforol ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Bleddyn Williams - Arweinydd Cynhwysiad a Phennaeth Daearyddiaeth
 • Eifion Pritchard Jones - Mathemateg
 • Nia Williams - Pennaeth Ieithoedd Modern
 • Sera Fôn Williams - Mathemateg a Chymdeithaseg
 • Sian Williams - Cymraeg (Ail yn yr Adran)
 • Karen MacIntyre Huws - Athrawes Lanw (rhan amser dros dro)
 • Chloe Massey - Athrawes Lanw (rhan amser dros dro)
 • Sali Parry - Athrawes Lanw (llawn amser dros dro)

 

Staff Cefnogi Disgyblion

 • Cai Fôn Davies - Cymhorthydd (rhan amser dros dro)
 • Kevin Evans - Cymhorthydd
 • Sara Gruffudd - Swyddog Cynhwysiad / Cefnogi Disgyblion
 • Dylan Morgan - Swyddog Cynhwysiad
 • Bethan Fôn Owen - Cymhorthydd (dros dro)
 • Gwen Lloyd Roberts - Cymhorthydd
 • Kian Roberts - Cymhorthydd (dros dro)
 • Rebecca Rumbold - Cymhorthydd (dros dro)
 • Ceirion Fôn Williams - Cymhorthydd
 • Awel Ellis - Cymhorthydd (dros dro)


Staff Ategol

 • Sam Durrant - Technegydd TGCh
 • Meryl Wyn Jones - Swyddog Data
 • Rhiain Julio - Technegydd Gwyddoniaeth
 • Beverley Owen - Cymhorthydd Gweinyddol
 • Dafydd Owen - Gofalwr
 • Bethan Thomas - Rheolwr Busnes a Chyllid
 • Nest Williams - Ysgrifenyddes

 

Staff yr Hybiau Cynhwysiad

 • Dyfrig Jones - Pennaeth yr Hybiau
 • Alison Davies - Swyddog Cynhwysiad
 • Iolo Wyn James - Swyddog Cynhwysia
 • Aled Wyn-Owen - Swyddog Cynhwysiad
 • Catrin Hughes - Swyddog Cynhwysiad
 • Mari Wyn Ellis - Swyddog Cynhwysiad


Swyddi Eraill

 • Mathew Baston - Swyddog Rygbi


Location

Contact Us

Headteacher: Dr Geraint Owen Jones

Address:
Ysgol Tryfan,
Lôn Powys,
BANGOR,
Gwynedd
LL57 2TU.

Phone Number: 01248 352633
Email: swyddfa@tryfan.ysgoliongwynedd.cymru

Twitter

© 2023 Copyright Ysgol Tryfan. Website by Delwedd